HIRDETÉS 2019.10.13.

HIRDETÉS 2019.10.13.

 

 

1. Október hónapban, minden nap, du. 5 órától, közösen imádkozzuk a rózsafüzért. (Hétfőn: Képviselőtestület, Kedden: Karitász, Szerdán: Bibliakör, Csütörtökön: Effata Imacsoport/hittanosok, Pénteken: Szerviták, Szombaton és Vasárnap: a Szent Anna Imaközösség tagjai) Esti mise esetén, a szentmise kezdete előtt, tehát fél 5-től, a karnagy úr vezetésével kezdjük az imát.

 

2. A héten, szerdán, a rózsafüzér imádság után, kb. 6 óra tájban, folytatjuk a bibliaórák sorozatát.

 

3. A héten, szombaton, a du. 5 órakor kezdődő szentmisén az Effata Imaközösség teljesít liturgikus szolgálatot. Ezen a szentmisén jelen lesz Liga Konrád káplán atya és közössége. A szentmise végén szentségimádást tartunk.

 

4. Előre hirdetem (!), hogy október 26-án, szombaton, du. 5 órakor Dr. Csizmadia István főesperes mutat be ünnepei szentmisét templomunkban. Ez a szentmise lesz templomunk 250 évére tervezett ünnepségsorozatának nyitánya. Kérem, hogy kedves hívek nagy számban vegyenek részt ezen a szentmisén. A hívek könyörgésére az imacsoportok egy-egy tagját kérem fel. A szentmise végeztével ünnepi egyházközségi képviselőtestületi gyűlést tartunk a főesperes úr részvételével, a hittanteremben.

 

5. Tisztelettel kérem a kedves híveket, hogy egy-egy papi, szerzetesi sírt és egy-egy keresztúti stációt fogadjanak gondoskodó szeretetükbe. Kérem, hogy erre, a jubileumi évhez kapcsolódó feladatra tessenek jelentkezni, a plébánián.

 

6. A nagyobb közösség ügye soha nem közömbös egy keresztény ember számára. Biztatom a kedves híveket, az önkormányzati választáson való részvételre.