Európa fővédelmezői – K. Dudás Mária írása

Európa fővédelmezőiK. Dudás Mária írása

 

Júliusban emlékezünk meg kontinensünk fővédelmezőiről; Szent Benedek Európa fővédőszentje, Szent Brigitta pedig társvédőszentje. 

Benedek Kr.u. az V. században Itáliában született, Brigitta pedig Kr.u. a XIV. században látta meg a napvilágot Svédországban.

Fővédnök szentjeink szomorúan szemlélik a mennyei Jeruzsálemből szegény, hitében és erkölcsiségében megtépett földrészünk romlását.

Európa egykor keresztény uralkodók irányítása alatt állt. A nemzedékek belenőttek a krisztusi életszemléletbe. A humanizmus, a hitújítás, az ún. felvilágosodás főkorifeusai közt megbomlott az egységes szellemiség. Majd amikor az ilyen és ehhez hasonló áramlatok, ideológiák képviselői megkaparintották a hatalmat, a közszellem is szétesett. Európa nemzetei az irányított és nehezen követhetően változó ideológiák áldozataivá lettek.

A XIX. század végére Európa-szerte terjedt a vallási közömbösség. Sokan elfordultak Istentől, Egyháztól, később szembe is fordultak vele. Ez nem felvilágosodás, hanem elsötétedés! 

A néhai nyolcgyermekes édesanya, Szent Brigitta elszomorodva nézi odafentről szeretett Svédországa mai állapotát. Malmőben, a Szent Pál-templomban 2019-ben homoszexuális oltárképet avattak Adventre! Mindezt abban a Svédországban, amelyben 1979-ig betegségnek számított a homoszexualitás, ma már az óvodákban megkezdik a kisgyermekek homoszexualizálását. Óriásplakátokon hirdetik a homoszexualitást, mint követendő példát. Horribile dictu! – a skandináv ország első nőnemű lutheránus érseke még pártolja is ezt a devianciát! A „melegek” szabadságjogaira hivatkozva törvényesen köthetnek házasságot és fogadhatnak örökbe gyermekeket. A kiskorúak jogairól azonban tudva és akarva elfeledkeznek. Márpedig joguk van az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéshez.

A római jog a modern jogrendszerek alapja, a természetjogi gondolkodás erős védőbástyája. A római jogászok hitték, hogy a jognak az igazságot és a méltányosságot kell szolgálnia. Európa mai jogalkotói és jogalkalmazói erről elfeledkeztek annak ellenére, hogy az egyetemeken azért még mindig tanítják. Vagy nagyon megéri nekik feledékenynek lenni?

Homokos párok hogyan lehetnének alkalmasak arra, hogy az örökbefogadott kicsik nemi identitását a helyes irányba terelgessék? A helyes irányt nem lehet relativizálni! Az ember vagy hímneműnek, vagy nőneműnek születik. Ha valaki nem hisz Isten teremtő művében, ez akkor is természetjogi alapvetés.

Sajnos Szent Benedek hazájában, Olaszországban sem rózsás a helyzet. 2016-tól már Itáliában is törvényesen köthetnek házasságot azonos nemű párok.

(Érdemes lenne egyszer csokorba kötni azokat a véleményeket, amelyek az ENSZ szerepét firtatják ebben az Európára és az egész világra kiterjedő romboló erejű kórság célirányos terjesztésében.)    

Az Európai Unió főkorifeusai nem akarnak szembesülni azzal, hogy a mai, szekularizált társadalomban élő nyugati ember válságban van. II. János Pál pápa már évtizedekkel ezelőtt megállapította, hogy nyugati civilizációnkban a halál kultúrája jutott uralomra (abortusz, eutanázia, eugenika, öngyilkosság). A kivezető utat pedig abban látta, ha Európa megtér: bűnbánatot tart, és visszatér Istenhez. Sőt, már XII. Pius pápa is figyelmeztetett: „Vigyázzanak a nagyhatalmak, mert ha a kicsik kérésére nem segítenek, nem fogják elkerülni Isten büntetését.”

Elképzelhetetlen az öreg kontinensünk és a civilizált világ Szent Benedek nélkül. Ő nyitotta meg a keresztény középkort. Olyan utat mutatott, amely az emberség legmélyebb alapján nyugszik: „Imádkozz, dolgozz és tanulj!”

A többi kontinenstől eltérően Európában a legerősebbek a történelmi-, kulturális és eszmetörténeti szálak. Földrészünk szellemi identitása három olyan valóságból fakad, amely egyedülállóan képes megteremteni annak egységét, vagyis Európát, mint egységes egészet három pillér tudja csak megtartani: a görög bölcselet, a római jog és a keresztény vallás. Ez a hármas egység képes megadni számunkra közös hazánk, Európa szellemi értékrendszerét. De hol vagyunk már ettől? Megkondítom a vészharangot! Szent Benedek és Brigitta, S. O. S. !