István király szobránál-K. Dudás Mária írása

István király szobránál-K. Dudás Mária írása

(Szeretettel ajánlom

Alma Materemnek,

a mezőkövesdi Szent István

Katolikus Általános Iskolának.)

 

Itt ma fényben fürdik a gyönyörű-szép kövesdi táj,

Őrségben áll az ércbeöntött szent király.

Ezerhúsz év dicső emlékét idézi alakja,

Legendás érckezével kardját markolja.

 

Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója

István király Isten hűséges szolgája.

Nagyasszonyunkat, Jézus anyját, Máriát tisztelte,

Magyar népét krisztusi hitre vezette.

 

Megtért népének templomokat, iskolákat emelt,

Külső és belső ellenségeket levert.

Szent István király az igazságosság mintája volt,

Szívében nemzet-egység, békevágy honolt.

 

Apostolunk, Isten akarata szerinti király.

Magyarország ügye szárnyalt, mint a sirály.

Szegényeket, árvákat, özvegyeket védelmezte,

Tolvajokat, árulókat megbüntette.

 

Magyaroknak házát erős sziklára építette,

Mindezek ellenére népét féltette.

Itt a földön élők közt nem találta meg utódját,

Égi Asszony kapta meg a Szent Koronát.

 

A Jezsuiták terén itt áll István király szobra,

Hogy baj ne érje, matyó népét vigyázza.

István és Mária magyarok pártfogója Égben:

Hisszük, tudjuk, számontartjuk ezt már régen.