A plébános heti üzenete!

Szentmise-magyarázataim (10)

Kedves Olvasó! Egyszer minden sorozatnak vége szakad. De mielőtt megszakasztanánk, szeretnék pár szót szólni a zsoltárokról. Az olvasmány után hangzanak fel. Úgy is kifejezhetném, hogy az Isten igéje közé, mintegy beférkőzik az emberi hang. Mert a zsoltárok szavai, a mi emberi kétségeinket, örömeinket, hálánkat, kéréseinket fejezik ki.

Időutazásban is részünk van. Mert ezek a szavak legalább kb. 3.000 évesek, innen számolva. S lám, az emberi lélek megnyilvánulásai mit sem változtak. Égre törő kiáltásaink ugyanazok: Uram miért nem figyelsz rám? Nézd csak, a bűnösnek milyen jól megy a sora, én pedig szenvedek! Vagy: áldalak téged jó Uram, minden alkotásodért. Vagy: minden hullámod átzuhog felette, Uram ments meg, mert elveszek.

Szándékosan nem szószerinti idézetek ezek, hanem olyan szavak, amelyeket mi is kimondunk életünk során akár ezerszer is. S ezek vannak beemelve a liturgiában. Nem felejtve a meghatározást. A liturgia nem más: mint isteni és emberi mű. Helye van a liturgiában az emberi szónak, amelynek a zsoltárok adnak teret.

Mert hány és hány gondolat kergetődzik a fejünkben egy-egy szentmise alatt. Mi lesz velem holnap? Mit kell tennem? Hogyan döntsek életem egy-egy helyzetében? Itt vagyok, tégy velem Uram belátásod szerint! Tapasztalom a sok bántást, miért kell elviselnem azokat? Van-e célja az életemnek? Mondd, mikor jössz már, hogy megszabadíts engem? Mikor veszed el már életem?

Igen, kedves jó testvérek! Ott az emberi hang a liturgiában, s annak helye van. A zsoltárversek feljogosítanak rá, hogy mindent megfogalmazzak az én Uram előtt. Nem beszélve arról, hogy Ő maga is – emberként – oly lelkesen énekelte, imádkozta a zsoltárokat.

Még egy lehetőség. Ma már az internet világában, mi is letölthetjük azt az applikációt, amelyen keresztül megjelenik az egyház hivatalos imája, minden napra lebontva. Sőt az ügyesebbek azt megtalálhatják, ahogyan szól. Nem beszélve egyes rádióadásokról (pl. Mária Rádió) melyek műsortervében következetesen szerepel, szerzetesek által mondott ima, melynek hivatalos neve: az imaórák liturgiája. S ebbe, akár minden nap bekacsolódhatok.

Kedves Olvasó! Most búcsúzom. Búcsúzom ettől a sorozattól is, melynek szavai a lelkemből lelkedzettek. 41 év tapasztalata mind benne van a leírtakban. Belevittem apait-anyait, vagy inkább, mindent, amire a Szentlélek ihletett. S erős a meggyőződésem, hogy nem járok messze az igazságtól. Őtőle kaptam a felhatalmazást, hogy megfogalmaznom ezeket a meglátásokat, és Önök elé bocsássam.