KÁRMEl-HEGYI GONDOLATOK- K. Dudás Mária írása

KÁRMEl-HEGYI GONDOLATOK- K. Dudás Mária írása

A liturgikus naptár szerint július 16-án van Kármel-hegyi Boldogasszony napja.

A Kármel (hegy) Izrael északi részén elhelyezkedő tengerparti hegyvonulat, Haifa várostól délkeletre.

A legismertebb Kármel-hegyi történet a Bibliában az 1Kir 18,19-46 szakaszban olvasható, amely Illés próféta és Főnícia egyik istenségének papjai között zajló véres vetélkedéséről szól.    

Kr.e. 931-ben, Salamon halála után Palesztina ketté szakadt: az északi részt Izraelnek, a délit pedig Júdeának nevezi a Biblia.

Illés próféta és tanítványa, Elizeus az északi országrészben működött a Kr.e. 9. században. Illés, Áháb  uralkodása alatt lépett fel, amikor a zsidó istentisztelet a király föníciai feleségének, Jezabelnek hatására háttérbe szorult, és a föníciai Baál (Melkart) tiszteletét tették hivatalossá. Ez ellen lépett fel Illés oly módon, hogy a Kármel-hegyen istenítéletet tartott, melynek során a föníciai istenség papjai vereséget szenvedtek. Ennek hírére Jezabel éktelen haragra gerjedt. Bosszúja elől Illés az Isten hegyére, a Hórebre menekült, ahol találkozott Istennel, aki egészen más tulajdonságokkal rendelkezett, mint akivel Mózes találkozott a Sínai-hegyen.

A zsidó népnek azonban még később is meggyűlt a baja Fönícia nemzeti istenségével, a vérszomjas Moloch-al, akinek kultusza ellen Izaiás próféta lépett fel a Kr.e. 700-as évek közepe táján.

Hosszú évszázadok múltán Jézus idézte fel Illés és Elizeus példáját a názáreti zsinagógában, hogy megértsék: Isten mindenki Istene, és nincs elkötelezve a zsidó nép számára. Jézus küldetése ugyanis az volt, hogy megismertesse az emberekkel az igaz Istent és megmutassa számukra Isten országa megvalósulását.

Illés-Elizeus-Keresztelő János-Jézus, és pont.

A „termékeny föld” fogalmat a Szentírás héberül a „kármel” szóval fejezi ki. A Kármel-hegy szépsége közmondásos. A 12.században néhány remete erre a helyre vonult el a világtól. Ebből alakult ki az Istenszülő Mária pártfogása alatt szemlélődő életet élő karmelita rend.