Hálaadás - K. Dudás Mária írása

Hálaadás - K. Dudás Mária írása

Augusztus 16-án 11 órakor a Nagytemplomban felzúgott az orgona, rázendített a harsona, rátromfolt a Szent László Kórus: Sharpentier Te Deumára körmenetben vonult be ünnepi szentmisére azon papok csoportja, akik 1979-ben együtt végeztek Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben, hogy hálát adjanak Istennek az eddig eltelt 42 évi áldozópapi szolgálatért.

Oly gyönyörű, emelkedett légkört teremtett a csodálatosan előadott remekmű, hogy a liturgia után főpásztorunk meg is jegyezte, hogy bevonuláskor úgy érezte magát, mintha egy hatalmas székesegyházba vonult volna be paptestvéreivel együtt a körmenetben.

Erre a hálaadó szentmisére azért nálunk került sor, mert plébánosunk, Dr. Medvegy János atya szervezte meg ismét ezt az osztálytalálkozót, amelyen vele együtt kilenc áldozópap volt jelent.

A liturgia bevezető szakasza után Medvegy atya röviden ismertette osztálytársai életútját. Ezek közül azt a négy lelkipásztort említem meg név szerint, akiket mi mezőkövesdi hívek személyesen is ismerünk. Mindenekelőtt Dr. Medvegy Jánost, aki 2011. augusztus 1-től szolgál nálunk a Szent László Egyházközség plébánosaként. 

Dr. Ternyák Csaba egri érsek Egyházmegyénk 81. főpásztora, akit XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezett ki.

Dr. Berkes László 2011-2018 között a Jézus Szíve Egyházközség plébánosa volt városunkban.

Legeza József  görögkatolikus atyára is még jól emlékszünk, hiszen nem is olyan régen lelkigyakorlatot tartott nálunk.

A hálaadó szentmise főcelebránsa Dr. Ternyák Csaba főpásztorunk volt. A szentbeszédet Legeza atya mondta, aki – egyebek mellett – emlékeztetett arra, hogy igen nehéz időszakban, a pártállami diktatúra regnálása idején kezdték meg szolgálatukat. Elmesélte, hogy gyakran fordult elő, hogy reverendába öltözve ment át a templomba, s útközben az emberek mennyire különbözőképpen néztek rá. Emlékezetes volt számára egy kisgyermek, aki felkiáltott: „Nézd mama, ott megy a Jézuska bácsi.” Szerinte ez a fiúcska rátapintott a papi szolgálat lényegére. Azután homíliájában beszélt még arról is, hogy mit szimbolizál a liturgikus öltözet egyik darabja, a stóla. Elmondta azt is, hogy fiatal papként hogyan gondolkodott az Oltáriszentségről, és miképpen viszonyul ahhoz ma.

A hálaadó szentmise végén papok és a szép számmal összegyűlt hívek együtt énekeltük a Te Deumot: Téged Isten dicsérünk …..