A plébános heti üzenete

Kerékpárút szentelési szertartása

 

Keresztvetés

 

P: Segítségünk az Úr nevében!

H: Aki az eget és a földet alkotta!

P: Uram hallgasd meg könyörgésünket!

H: És kiáltásunk jusson eléd!

P: Az Úr legyen veletek!

H: És a te lelkeddel!

 

Krisztus Urunk! Te mondottad: én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus Istenünk, te célt adsz a mi egyszeri, gyorsan múló földi életünknek. Elénk tártad a mennybe vezető utat, szent kereszted által, ahogy azt az útszéli keresztek jelzik, szerte az országutak mentén.

 

Minden útépítés azzal a szent céllal történik, hogy emberi élet, az egymással való találkozás minél egyszerűbb és könnyebb legyen. Bizonyítva van ezáltal, hogy az emberi élet nem egy céltalan körforgás, hanem a mi emberi létünk célra tartó valóság. 

 

Add, hogy aki használják ezt a kerékpárutat, egészségük érdekében, vagy csak azért, hogy gyönyörködjenek az elékjük táruló tájban, szívüket, lelküket hozzád emeljék. Hagyja el ajkukat az elragadtatás szava, imája. Köszönöm Uram, hogy élek, hogy a teremtett világ minden szépsége az enyém. Ahogy múlik az életem, szeretném azt, egyre inkább azt feléd, az örök szépség felé beirányítani. Szeretnék a hozzád vezető úton oly akadálytalanul haladni örök célom felé, mint ahogy ez a kerékpárút segít földi céljaim megvalósulásában.

 

Kérünk, áldd áldásodat a Magyar Állam, a Mezőkövesdi Város Önkormányzati képviselőire, akik fontosnak tartották ennek az útnak elkészítését, áldd meg a tervezőket a kivitelezőket és azokat, akik munkájukkal megvalósították.

 

És áldja meg +, és szentelje meg a mindenható Isten, ezt a kerékpárutat, mely az emberi életminőséget szolgálja és megkönnyíti az emberek közötti találkozást: az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Ámen.