A csend napja – K. Dudás Mária verse

A csend napja – K. Dudás Mária verse

Nagyszombaton a Szentsír előtt emlékezek,

a csend napján Üdvözítőnkről elmélkedek,

elmúlásra és feltámadásra gondolok – 

hétköznapi gondot most magam mögött hagyok.

„Elmentek a harangok”, az orgona sem szól.

Jézus szent testét már levették az oltárról. 

Tegnap végigjárta keresztútját szenvedve,

most sziklasírjában pihen halálos csendben.

 

Értünk, bűnösökért vállalta a Golgotát,

hogy sokakért kiengesztelje az Ég Urát.

Pilátus házától cipelte a keresztet,

Kálvárián hagyta el a földi életet.

 

Mindjárt kezdődik a Vigília-szentmise,

zeng majd exsultet, ujjong angyalok serege,

hívek sokasága dalolhat alleluját,

öröménekkel köszönti feltámadt Urát.