Jézussal a műtőben – K. Dudás Mária írása

Jézussal a műtőbenK. Dudás Mária írása

„Jézus az én barátom…„ című, a Szent László Kórus és a Gyermekkar által előadott énekkel vette kezdetét október 9-én délután a Szent László-templomban Dr. Csókay András szabadegyetemi vetített képes előadása, amely a „Jót tenni jó alapítvány” keretében lett meghirdetve.

A rendezvényen dr. Medvegy János plébános köszöntötte az előadót, kíséretét és az érdeklődő közönséget.

A moderátor Dr. Petrányi-Szöőr Anna volt, aki beszélt arról, hogy miképpen került kapcsolatba Mezőkövesddel. A matyó származású Árvai Erzsébet felhívta figyelmét Czakó Gábor könyvére, amelyben az egyik írás címe „Az agysebész” – ezt fel is olvasta, majd arra kérte a nemzetközi szaktekintélyű idegsebész professzort, hogy tartsa meg előadását, melynek címe: „Krisztus a tudomány megváltója”.

Azzal kezdte, hogy ez már a 8. szabadegyetemi előadása. Mindig elmondja, hogy a tudományos világgal milyen nehéz elfogadtatni az ima felhajtó erejét. Ezt különösen 2019-ben tapasztalta meg, amikor is ő vezette a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásának idegsebészeti munkáját. A tudomány és a politika is elviseli Isten nevét, néha még emlegetik is, de a Názáreti Jézus nevét kerülik, nem szeretik, nem fogadják el. Úgy tapasztalja, hogy ahová belép az Úr Jézus, ott a Sátán is hamar megjelenik, hogy szétromboljon mindent. Mi emberi erővel nem, de Jézussal le tudjuk győzni. A Gonosz mindig álarcban jelenik meg, úgy akar lépre csalni, hogy látszólagos segítő szándékkal környékezi meg kiszemelt áldozatát.

A hit útja igen rögös – folytatta előadását – „nekem is nehéz utam volt. Mindenkit elérhet a megtérés kezdete. Nekem 24 év volt előtte. Egyre erősebbé vált bennem Krisztus hangja” – tette hozzá.

Csókay professzor ezután részletesen szólt botlásairól, megtéréséről, az általa megtapasztalt megbocsátásról, s hogy ebben milyen fontos szerepe volt feleségének, Daniella asszonynak, aki most is itt volt nálunk férje mellett.

Szekularizált, liberalizált, globalizált világunkban szokatlan dolog, hogy valaki, különösen egy férfi, kiváltképpen egy világhírű orvos olyan emberi értékekről beszél nagy nyilvánosság előtt, amelyeket a mai korszellem elutasít, sőt nevetség, gúny tárgyává tesz. Lelket simogató jó érzéssel ittuk Csókay doktor őszinte szavait az örök szerelemről, amely hitveséhez fűzi, a család szentháromságáról, barátságról, hazaszeretetről, Isten- és emberszeretetről. „Szerelmi háromszögben élünk: én, a feleségem és Jézus” – mondta.

Statisztikai adatok bizonyítják – folytatta gondolatait, hogy ahol a család együtt imádkozik, kilencszer kevesebb a válások száma, míg a nem hívők között ötvenszeres.

Erős érzelmi töltéssel beszélt abortuszellenességéről is. Naponta 120 ezer abortusz!  Az emberi élet a fogantatás pillanata, ezért az abortusz nem más, mint az emberi élet elleni bűncselekmény, etikai értelemben mindenképpen. 

A továbbiakban részletesebben beszélt a hit és a tudomány kapcsolatáról, valamint misztikus élményeiről. Egy teljesen új világ nyílt meg számára, amikor 24 évvel ezelőtt felismerte, hogy elindult benne a megtérés folyamata. Mindennapjai részévé vált az imaélet, s ennek köszönhetően jöttek a kreatív gondolatok. Olyan dologra ébredt rá, amire 120 éve keresték a megoldást. Annyira mélyen hatolt a saját lelkébe, hogy megtalálta a választ az agydaganattal, ill. agyműtéttel kapcsolatos komplikációra. (Erre utalt a moderátor, amikor megjegyezte, hogy Csókay professzor a nyitott koponyában nemcsak az agyat látja.) 

Amikor egy szakmai kongresszuson az agyműtéttel kapcsolatos megvilágosodásáról beszélt, azzal kezdte, hogy a probléma megoldására rózsafüzér-elmélkedés közben jött rá, néhány kollégája felállt és elhagyta az előadótermet.

Nekünk arról is szólt, hogy milyen inspirációt kapott még Jézustól: „Menj le a boncterembe!” Ez is rózsafüzér imádkozása közben történt, ezúttal is agysebészeti megoldásra kereste a választ. „Ettől kezdve naponta lementem, hogy ne élő embereken kísérletezzek”. Ezután feltámadáshitéről is tanúságot tett. Azt mondta, hogy az értelem hitével kell gondolni a feltámadásra, amely már nem csak misztikumnak számít, mivel tudományosan bizonyított tény. Példaként a Turini leplet és a Mária-jelenéseket említette. Krisztus a tudomány megváltója!  A vetített képek között láttuk azt is, amelyik azt ábrázolja, hogy Jézus is ott van a műtőasztalnál: jobb keze az orvos vállán nyugszik, baljával pedig azt mutatja, hogy mit kell csinálni.

Beszélt még nekünk Marci fiuk halálos balesetéről, és hogy az ezzel kapcsolatos belső megpróbáltatásból is az ima erejével sikerült kilábalniuk.

A sziámi ikrekkel 2017-ben találkozott először. Mivel az agyuk össze volt nőve és közös vénájuk volt, úgy látta először, hogy nagy a baj, ezzel nem lehet mit kezdeni. Jézushoz fordult imájával, erősen koncentrált és ebben a mélységben kapta a választ, hogy mit kell tennie. Intuitív ötletet kapott, de a gyakorlati részét az orvosnak kellett kigondolni. Részletesen beszámolt nekünk arról, hogy végül is hogyan sikerült szerencsésen szétválasztani a sziámi ikreket. A 24 órás műtétre 20 hónapig készült az orvoscsoport. Sokat jelentett a háttérima is – tette hozzá – az egész Kárpát-medence imádkozott a műtét sikeréért. Azonban a Sátán is „dolgozott”, félrevezető információkat sugalmazott a sajtónak. Csinálhat bármit a gonosz lélek, a Názáreti Jézussal minden sikerül!

Végül arra kérte hitvesét, beszéljen arról, hogyan tudta megbocsátani neki kilengéseit. Daniella asszony elmondta, hogy szóba került a válás is, de azután arra gondolt, hogy az csak egy kis „baleset” volt, hiszen férje valójában nem ilyen, hanem olyan, akibe annak idején beleszeretett. Úgy döntöttek, hogy együtt maradnak. Azt üzente a házaspároknak, hogy az utolsó hajszál-reményig tartsanak ki egymás mellett. Azt is elmondta, hogy a fiuk halála miatti megpróbáltatás is nagyon nehéz volt számukra, a férjének ez 16 hónapig tartott.

Az előadás után kezdődött templomunkban az októberi rózsafüzér-ima, melyen a Csókay házaspár és kísérete is részt vett, valamint többen azok közül is, akik jelen voltak a professzor programján.