Lattquie Ignatosz szavai:

Lattquie Ignatosz szavai:

„SZENTLÉLEK  nélkül:

Távol az Isten.

Krisztus a múlté.

Az evangélium holt betű.

Az egyház egyszerű szervezet.

A tekintély uralkodás.

A misszió propaganda.

Az istentisztelet emlékek felidézése.

És a keresztény cselekvés rabszolgamorál.A SZENTLÉLEKBEN viszont:

Szárnyra kél a kozmosz.

Kihordja és világra hozza az új eget és új földet.

Bennünk az Isten.

Krisztus misztikus testének tagjai vagyunk.

Az evangélium az életünk.

Az egyház szentháromságos közösség.

A tekintély Isten fiainak szabadságát adja.

A misszió pünkösdi feladat.

A liturgia Isten örök dicsőítésének kezdete.

A keresztény cselekvés megistenít.”