HIRDETÉS 2022.11.27.

HIRDETÉS 2022.11.27.

 

A héten, hétfőtől, reggel 6 órától, hajnali szentmiséket tartunk az adventi hétköznapokon, szombatot is beleértve. Ezeken a szentmiséken az egyház hivatalos imájába is bekapcsolódunk. Jöjjünk el – de legalább egyre mindenképpen! – ezekre a szentmisékre. Legyen ez a mi lelkigyakorlatunk.

A héten, csütörtökön, du. 4 órakor, szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hívatásokért.

A héten, pénteken, elsőpéntek. A szentmisék ideje alatt szentgyónási lehetőség. Házhoz kötött testvéreinket felkeressük.

A héten, szombaton, de. 10 órakor az elsőáldozásra készülők számára próba a templomban.

A következő vasárnap, elsővasárnap. A de. 9 órai szentmisén történik az elsőáldozásra készülők bemutatása a hívek előtt. 

A második adventi gyertya meggyújtására, ezen a szentmisén, Panyi Józsefné karitászvezetőt kérem fel.

Déltől az esti szentmise kezdetéig szentségimádást tartunk templomunkban. Kérem az imádkozó csoportok szolgálatát.

A városi gyertyagyújtás a templom előtti téren, du. 4 órakor történik.

Adventi programjaink

December 12-én, hétfőn, du. 3 órakor közösen imádkozzuk a templom a „Szállást keres a Szentcsalád” ájtatosságot.

December 14-én, szerdán, de. 8 órától történik a templomunk karácsonyi nagytakarítása. Kérem asszonyhíveink szolgálatát.

December 16-án, pénteken, bűnbánati napot tartunk. Du. 4 órától az Effata Karizmatikus Közösség vezetésével szentségimádást tartunk. Du. 5 órától a katolikus középiskola tanárainak részvételével ünnepi adventi szentmisét tartunk. Du. 4 órától szentgyónási alkalmat biztosítunk kedves híveinknek, hogy az ünnepet előkészítő szentgyónásukat elvégezhessék.

December 18-án, vasárnap, de. 9 órakor történik a bérmálkozásra készülők bemutatása a templomban. A liturgikus szolgálatot az Effata Karizmatikus Közösség adja.

December23-án, pénteken, reggel 8 órától kezdjük templomunk karácsonyi díszítését. Kérem férfihíveink szolgálatát.

December 24-én, szombaton, du. 4 órakor, a hittanos gyermekek előadásában, pásztorjátékot jelenítünk meg a templomban.

 

A Jézus Szíve templomban, december 8, 9, 10-én, du. 6 órai kezdettel, lelkigyakorlatot tartanak!