2018. december 9.

1. A héten, hétfőtől, minden hétköznap, szombaton is, reggel 6 órakor hajnali szentmisét tartunk. Ebben a szentmisében elimádkozzuk a Reggel Dicséretet. Kérem a kedves híveket, hogy legalább egy hajnali szentmisén mindenki vegyen részt.

 

 

 

2. A héten, hétfőn, du. 1 órakor Szent Család Imakilenced végzése. Du. 5 órakor az első adventi lelkigyakorlatos szentmise kezdődik. Szentmisék alatt szentgyónási alkalom. Felkért gyóntatók: Szabó József és Bertók József nyugdíjas plébánosok.

 

 

3. A héten, kedden, du. 1 órakor a Szent Család Imakilenced utolsó alkalma van. Du. 5 órakor a második adventi lelkigyakorlatos szentmise kezdődik. A felkért gyóntatók rendelkezésre állnak.

 

 

4. A héten, szerdán, du. 5 órakor a harmadik adventi lelkigyakorlatos szentmise kezdődik. A felkért gyóntatók rendelkezésre állnak. A lelkigyakorlat vezetője: Kovács László bélapátfalvai plébános.

 

Kérem a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el a lelkigyakorlatra, mint a Megtestesülés ünnepére való előkészületünk egyik fontos eseményére.

 

 

 

5 A héten, csütörtökön, de. 11 órakor a Városi Sportcsarnokban, az „idősek karácsonya” városi rendezvénye kezdődik.

 

 

 

6. A héten, pénteken, du. 3 órakor, a hittanteremben, a karitászcsoport karácsonya zajlik.

 

 

 

7. A héten, szombaton, du. 4 órakor adventi zenés áhítat kezdődik templomunkban blockflöte, harsona, és orgona hangjain. Közreműködnek: Mozer János és Mozer Attlia.

 

 

 

7. A következő vasárnap, a de. 9 órai szentmisén történik a bérmálkozók bemutatása a kedves hívek előtt. A 3. adventi gyertyagyújtásra, Panyi József gondnok urat kérem fel.

 

A városi adventi gyertyagyújtás a Jézus Szíve templom előtti téren történik.

 

 

 

8. Tartós élelmiszereket gyűjtünk a kitett tartókba. Akiknek ez nehézséget okoz, azok számára perselyt helyeztünk ki erre a célra. Ezekből az adományokból készíti karitászcsoportunk a karácsonyi szeretetcsomagokat.