HIRDETÉS 2020.11.29.

HIRDETÉS 2020.11.29.  1. A mai nappal elkezdődött az áldott adventi szent időszak. Húsz alkalom áll rendelkezésünkre, hogy legalább egy hajnali szentmisén részt vegyünk. Advent hétköznapjain, vasárnap kivételével, minden reggel 6 órakor hajnali szentmisét tartunk, melyen elimádkozzuk az egyház hivatalos imáját, a Reggeli Dicséretet.
  1. A héten, csütörtökön, du. 5 órakor szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hívatásokért.
  1. A héten, pénteken, elsőpéntek következik. A szentmisék ideje alatt szentgyónási alkalom van. Házhoz kötött testvéreinket felkeressük. Az esti szentmise után a Jézus Szíve litániáját imádkozzuk.
  1. A következő vasárnap, a 2. adventi gyertya meggyújtására, Panyi Józsefné karitászvezetőt kérem fel. Ezen a vasárnapon templomunkban déltől az esti szentmise kezdetéig szentségimádást tartunk. Kérem az egyes imádkozó csoportok jelenlétét.
  1. Karitász Csoportunk ez évben is próbál segíteni a rászorultakon. Szerényebb mértékben, de az ajándékcsomagok készítését vállalja a csoport. A templom közepénél lévő fémpersely - még egy hétig – az erre a célra történő adakozást szolgálja. Egy kiló tartós élelmiszer árának felajánlását kéri a püspöki kar.
  1. Nagy tisztelettel kérek templomunk karácsonyi díszítéséhez – az elmúlt évekhez hasonlóan – fenyőfa felajánlásokat a kedves hívektől.
  1. Mivel a járványügyi előírások kötnek bennünket, ezért az adventi lelkigyakorlatot kénytelenek vagyunk elhalasztani. Ócsai Barnabás paptestvérünket szerettük volna köszönteni a lelkigyakorlaton, aki az idén ünnepelte 25 éve tartó papi szolgálatát. Reméljük, hogy húsvétra minden akadály elhárul és meg tudjuk tartani a lelkigyakorlatot és városunk szülöttének ünneplését.
  1. Egyben buzdítom a kedves híveket, hogy találjanak alkalmat egyéni lelki gyakorlatra. Mára már a lelki könyvek, az internet, a rádió, a tv sok-sok alkalmat kínál a lelki elmélyedésre. A „Szállást keres a szentcsalád” kilencedét is egyénileg tessenek elvégezni.
  1. Felhívom a kedves hívek figyelmét arra, hogy advent minden napján készséggel keressük fel házhoz kötött híveinket otthonukban, hogy adventi szentgyónásukat elvégezhessék és szentáldozáshoz járulhassanak. Kérem a hozzátartozókat, hogy jelentsék nevüket, címüket, telefonszámukat a sekrestyében v. az irodában.