2018. október 14.

 

 

 

1. A héten, minden nap, du. 5 órakor rózsafüzérimát végzünk. Jöjjünk bekapcsolódni a világegyház imafolyamába.

 

Hétfőnként: a képviselőtestület, keddenként: a karitászcsoport, szerdánként: a bibliacsoport és Szent Anna Imacsoport, csütörtökönként: a lelkiségi csoportok, péntekenként: a szervita rend, szombatokon és vasárnapokon a hívek egy-egy tetszőleges csoportja vezeti az imát. Természetesen várjuk a hittanosok, más csoportok jelentkezését is.

 

A közös imádságok során mindig figyeljünk arra, hogy az előimádkozó csak a maga részét mondja a mikrofonba, utána engedje a közösség imáját hangzani. Minden közös imádkozáskor legyünk figyelemmel arra, hogy nem egyéni tetszés szerinti magánimát végzünk.

 

 

 

2. Az esti szentmisék kezdete, október hónap során, du. 5 óra!!! Esti szentmise esetén, a rózsafüzérima, az esti szentmise előtt, fél 5-kor kezdődik, a karnagy úr vezetésével.

 

 

 

3. A héten, szerdán, du. 6 órakor, a rózsafüzér ima után, bibliaórát tartunk. Resch András diakónus atya várja az érdeklődőket.

 

 

 

4. A héten, csütörtökön, de. 9 órakor, a hittanos gyermekek részvételével, az „egymillió gyermek rózsafüzér imája” akcióba kacsolódunk be.

 

 

 

5. A héten, pénteken, az esti szentmise után, csendes, elmélkedő szentségimádást tartunk. Ez a mi előkészületünk a Világkongresszusra.

 

 

 

6. A bérmálkozásra készülő gyermekek szüleinek, október 28-án, vasárnap, a de. 9 órai szentmise után, a hittanteremben, értekezletet tartunk.

 

 

 

7. Jéger atya, idős korára való tekintettel, nem tudja vállalni a továbbiakban, a szombat és a vasárnap esti szentmisék megtartását. Eddigi buzgó, papi szolgálatát nagyon köszönjük.