2018. április 22.

1/ Ma a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja van, imádkozzunk a hivatásokért!

 

2/ A héten, hétfőn, este 7 órakor, dicsőítő imádságra várjuk a kedves híveket. A dicsőítés vezetője: Liga Konrád káplán atya.

 

3/ A héten, szerdán, du. 6 órakor, a hittanteremben a Családok Éve alkalmából előadást tartunk.

Téma: a család, gyermekvállalás, gyermeknevelés, segítségadás lakóhelyünkön.

Előadók: Dr. Jászberényi Judit gyermekorvos, Rajna Mártonné óvodapedagógus, Szarka Melinda, a Családsegítő Központ vezetője. Külön is figyelmébe ajánlom ezt az alkalmat, az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülő gyermekek szüleinek.

 

4/ A héten, pénteken, a du. 6 órakor kezdődő esti szentmise után, csendes, elmélkedő szentségimádásra várjuk a kedves híveket.

 

5/ A héten szombaton de. 10 órakor lesz a bérmálkozók főpróbája és szentgyónása a templomban. Kérjük, hogy a bérmaszülők is vegyenek részt a próbán!

 

6/ A következő vasárnap, a de. 9 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a búzaszentelés.

Ugyancsak következő vasárnap, a de. 11 órai szentmisén történik a bérmálkozás. A bérmáló érseki megbízott: Dr. Dolhai Lajos főiskolai rektor.

 

7/ Előre hirdetjük, hogy május 6-án, vasárnap du. 5 órakor anyák napi orgonakoncert lesz templomunkban.

 

8/ A szomolyai Mária kegyhelyre, május 16-án, szerdán, du. zarándoklunk. Akik szeretnének busszal jönni, jelentkezzenek a plébánia irodájában.