1/ Örömmel hirdetem, hogy Érsek atya Liga Konrád újmisést, január 15-i hatállyal, káplánként,

...

1/ A meződkövesdi, a mezőszemerei és szihalmi hívek nevében, tisztelettel köszöntöm Érsek atyát

...

1/ A héten, hétfőn, a polgári újév első napján, Szűz Mária Isten Anyja ünnepét tartjuk. De. 7, 9, 11 és

...

1/ Ma, du. 4 órakor, a hittanosok pásztorjátékot adnak elő, itt a templomban. Várjuk az érdeklődő

...

1/ A héten, minden hétköznap, - szombaton is -, hajnali szentmisét tartunk. Továbbra is feladat, hogy

...

1/ A héten, minden hétköznap reggel, szombaton is, hajnali szentmisét tartunk. Várjuk a kedves

...

1/ Ma, déltől, az esti szentmise kezdetéig, templomunkban szentségimádást tartunk. Kérem, az

...

1/ Ma, a de. 9 órai szentmise után, az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek megbeszélés, a

...

1/ Ma, Szent Erzsébet ünnepén, karitászcsoport un. Szent Erzsébet kenyerét osztja a kedves

...

1/ A héten, hétfőn, du. 5 órakor, a karitászcsoportnak megbeszélés, a plébánia irodájában.

 

1/ A héten, szerdán, Mindenszentek ünnepe. Ünnepi szentmisét de. 7 és 9 és du. 5 órakor tartunk.

...

1/ A héten,szerdán, du. 5órakor bibliaóra lesz. Várjuk az érdeklődő kedves híveket. Téma: az

...
...
...

1/ A héten, csütörtökön, du. 6 órától, szentségimádási órát tartunk, papi és szerzetesi hívatásokért.

...

1/ A héten, hétfőn, du. 5 órakor, karitászgyűlést tartunk, a hittanteremben!!!

2/ A héten, kedden,

...

1/ A héten, kedden, du. fél 7-kor, Szent Anna imakilenced folytatása. Jöjjünk közösen imádkozni

...

1/ A héten, kedden, du. fél 7-kor, Szent Anna imakilenced folytatása. Jöjjünk közösen imádkozni

...

1/ A héten, hétfőn, de. 8 órától várjuk a templom takarításában szívesen segítőket. Ugyancsak

...

1/ A héten, kedden, du. fél 7-kor, a Szent Anna imakilenced folytatódik. A családokért imádkozunk.

...

1/ A héten, kedden, du. fél 7-kor, a Szent Anna imakilencedet tartjuk. A keresztény családokért

...

1/ Ma, déltől az esti szentmise kezdetéig, templomunkban szentségimádást tartunk, a szokott rend

...

A héten, kedden, du. ¼ 7-kor, a Szent Anna – családjainkért végzett - imakilenced kezdő napja. A májusi

...

1/ Május hónap során buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek a kedves hívek a a Szűzanya köszöntő

...

1/ A héten, szombaton, de. 9 órától, elsőáldozási főpróba a templomban. Majd azt követően,

...

Minden földek Istent dicsérjétek!Ujjongjatok és énekeljetek! Az 1000 éves Egri Főegyházmegyére emlékező A

...

1/ Ma, de. 11 órakor, a Jézus Szíve templomban, érsek atya bérmálási szentmisét mutat be.

...

1/ Május hónap során, az esti szentmisék és litániák kezdete, este 7óra!!! Esti szentmise esetén, a litánia

...

1/ A héten, szerdán, reggel 8 órától történik a szentsír bontása.

2/ A héten, szerdán, du. 6

...

1/ A héten, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn, templomunkban, de. 7, 9, 11 és du. 6 órakor mutatunk be

...

1/ A héten, hétfőn, fél 9-től, templomunk húsvéti nagytakarításához kérjük a kedves hívek

...

1/ A héten, hétfőn, du. 4 órakor, karitászgyűlés a hittanteremben.

2. A héten, szerdán, du. 6

...

1/ A héten, szerdán, du. 6 órakor, a hittanteremben, a „Szent László év” első rendezvénye

...

1/ A héten, szerdán, du. 5 órakor, bibliaóra. Várjuk az érdeklődő híveket.

2/ A héten,

...

1/ A héten, szerdán, a bibliaóra elmarad.

2/ A héten, csütörtökön, du. 5 órakor szentmise.

...

1/ A héten, hétfőn, du. 4 órakor karitászgyűlés, a hittanteremben.

2/ A héten, szerdán, du. 5

...

1/ Ma, vasárnap, a Jézus Szíve templomban kezdődik a farsangi szentségimádás. Hétfőn, itt a Szent László

...

1/ A héten, hétfőn, du. 5 órakor, hitoktatóknak és meghívottaknak, a Szent László évvel kapcsolatos

...

1/ A héten, szerdán, du. 5 órakor bibliaóra. Várjuk az érdeklődő kedves híveket.

2/ A héten,

...

1/ Ma, déltől az esti szentmise kezdetéig, templomunkban szentségimádást tartunk, a szokott rend

...

1/ A héten, szerdán, du. 5 órakor bibliaóra. Várjuk az érdeklődő kedves híveket.

2/ A héten,

...

1/ A mai nappal, szerte a világban, imahét kezdődik a keresztények egységéért. A hét szentírási idézete: „Krisztus

...

1/ Ma, du. 5 órakor kezdődő szentmise keretében, áldjuk meg egyházközségünk jubiláns házaspárjait.

1/ A héten, hétfőn, du. 3 órakor, a Szervita kápolnában, Bogosics atya szentmisét mutat be.

2/ A

...

Ma, a szentmiséken, a kispapok javára perselyezünk!!!

1/ A héten, hétfőn, Szent István diakónus

...

1/ Ma, du. 4 órakor, a Jézus Szíve templom előtti téren, a városi adventi gyertyagyújtás ünnepsége

...

1/ Ma, du. 4 órakor, a templomunk előtti téren, a városi adventi gyertyagyújtás ünnepsége zajlik.

...

1/ Ma, déltől az esti szentmise kezdetéig, templomunkban szentségimádást tartunk, a szokott rend

...

1/ A héten, hétfőn, reggel 6 órakor hajnali szentmisét tartunk. S ez után, advent során, minden

...

Szentmise elején: Ma a Magyar Katolikus Karitász javára perselyezünk!!!

1/ A hirdetés után

...