Plébániánk adventi lelkigyakorlata

Lelkigyakorlat Adventben

 

A hagyományokhoz híven az idén is volt templomunkban adventi lelkigyakorlat, amely december 10-12 között zajlott esti szentmise keretében. A három estét betöltő lelki felkészülést Kovács László bélapátfalvai plébános atya vezette.

 

Az idősebb generáció tagjai még emlékeznek rá, hogy László atya 25 évvel ezelőtt itt, a Szent László Egyházközségben teljesített szolgálatot káplánként.

 

           Bevezetőjében elmondta, hogy egyik szolgálati helyén, az edelényi templomban a gyóntatószék három ajtaján egy-egy bibliai illusztráció látható, a hozzá tartozó szentírási idézettel együtt. A három estére ezeket a történeteket választotta az elmélkedés tárgyául.

 

 A Jó Pásztor-kép:Én vagyok a jó pásztor.” (János evangéliuma)  Jézus a Jó Pásztor, aki föláldozza életét, aki halála által vált meg minket és nyitja meg az örök élet ajtaját a benne hívőknek.  

 

A tékozló fiú-kép: „Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened.” (Lukács evangéliuma) Ez a történet Isten irgalmát mutatja be, amelyre a megtérésre kész bűnös mindig számíthat.

 

A házasságtörő asszony-kép: „Menj, de többé ne vétkezzél.”  Ezt mondja Jézus az asszonynak János evangéliumában, a férfiaknak pedig azt, hogy „az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek.”

 

Adventben emlékezünk arra, hogy Isten Megváltót ígért az üdvösségre váró emberiségnek. Emlékezünk Jézus kétezer évvel ezelőtti első eljövetelére, és a második eljövetelét várjuk az idők teljességében. E két Úrjövet között van egy harmadik is, amely állandó: Jézus ugyanis állandóan jön felénk.

 

Lelkigyakorlatos atyánk felhívta figyelmünket arra, hogy Adventben „hordjuk el a bűnhegyeket”, hogy tiszta lélekkel készüljünk a Karácsonyra, tehát a várakozás örömét kapcsoljuk össze az őszinte bűnbánattal.

 

A lelkigyakorlat befejező estéjén megemlékeztünk a Guadalupei Boldogságos Szűz Máriáról is, mivel emléknapja éppen aznap volt.

 

K. Dudás Mária