"Szent László él"

b_150_100_16777215_00_images_Ars_Sacra_2017_Ars_Sacra_plakát_w.jpg     Plébániánk ismét csatlakozott az Ars Sacra Fesztivál országos programjához, melynek keretében templomunkban szeptember 17-én „Szent László él!” című zenés-irodalmi műsort láthattak az érdeklődők – a magyar kormányzat által meghirdetett Szent László Emlékévhez is kapcsolódva.

     

     b_150_100_16777215_00_images_Ars_Sacra_2017_AS_w01.JPGAz előadók között volt Egyházközségünk apraja-nagyja; a pöttöm óvodástól a nyugdíjasig mindenki belefért a műsorba. Szerepelt a tüneményes Szent László Babakórus, a Pro Urbe-díjas Szent László Fesztiválkórus, ifjúságunk derékhada, Bibliakörünk néhány tagja. Templomunk kántora, b_150_100_16777215_00_images_Ars_Sacra_2017_AS_w02.JPGMozer János karnagy fergeteges orgonajátéka emelte a rendezvény fényét. Az ünnepi beszédet plébánosunk, Főtisztelendő Dr. Medvegy János atya mondta, b_150_100_16777215_00_images_Ars_Sacra_2017_AS_w03.JPGaki a Szent Művészet lényegéről, valamint Szent László életéről és érdemeiről beszélt. Elmondta egyebek mellett, hogy általánosságban szakrálisnak, szentnek nevezzük azokat a személyeket, intézményeket, dolgokat, tárgyakat, tulajdonságokat, amelyek kapcsolatban állnak az Istennel, a tulajdonképpeni Sacrummal, vagyis a Szenttel, oly módon, hogy Isten különleges módon megnyilatkozik bennük és általuk, vagy oly módon, hogy az emberek Istennek ajánlják, szentelik azokat. … A Szent Lászlót megörökítő szobrok, festmények hatalmas termetűnek, daliás külsejűnek ábrázolják, a róla szóló jellemzések pedig bölcs elméjű uralkodónak, aki országát gyarapította, abban rendet teremtett, nemzetének tekintélyt szerzett. Folytatta István király munkáját, aki országát keresztény magyar királyi álammá szervezte, László pedig lélekben is kereszténnyé tette népét. Mai mércével mérve is európai formátumú politikus volt, integráló és karizmatikus személyiség, aki univerzálisan gondolkodott, de lokálisan cselekedett. Féltékenyen őrködött Magyarország függetlensége és az országhatár védelme fölött. …

     b_150_100_16777215_00_images_Ars_Sacra_2017_AS_w07.JPGRészletek hangzottak el Garay János Szent László című elbeszélő költeményéből, valamint Mentes Mihály, Kosztolányi Dezső, Siklósi András, Ölbey Irén és Pető Margit verseit hallottuk dicséretes tolmácsolásban. Láttunk egy epizódot a Sacra Corona c. filmből, valamint egy dramatikus  játékot, melyben a Szent Lászlót alakító Pethe Ákos Jézussal és a Szűzanyával „beszélgetett”. Jelmeze a Széchenyi István Katolikus Középiskola tanműhelyében készült el.

     b_150_100_16777215_00_images_Ars_Sacra_2017_AS_w09.JPGA vokális műveket Plébániánk Fesztiválkórusa és Babakórusa adta elő; Hassler, Nagy Olivér, Halmos László opuszai csendültek fel, továbbá hallottunk tőlük egy 12. századi himnikus éneket, valamint egy 15. századi népéneket is.

     A műsort K. Dudás Mária és Mozerné Horga Stefánia rendezte.

 

K.D.M.  

Tovább az album megtekintéséhez