Főpásztorunk Matyóföldön járt

Egy rendkívüli és igen örömteli esemény kapcsán jött el Mezőkövesdre Dr. Ternyák Csaba érsek atya, január 7-én. Templomunkban szentelte pappá Liga Konrád diakónust, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén. A szertartás után lehetőségünk volt Főpásztorunkkal beszélgetni.

-Érsek atya tegnap, január 6-án, Vízkereszt ünnepén hálaadó szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában, püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából. Szeretettel gratulálok.

-Köszönöm.

-Rendkívüli eseménynek számít, hogy most nem a Bazilikában történt a papszentelés. Ennek vajon az lehet az oka, hogy az újmisés ifjú pap mezőszemerei illetőségű, s így a Szent László Egyházközség filiájához tartozik?

-Ez is, igen, közelebb akartuk hozni a fiatal papot ahhoz a vidékhez, ahonnan Ő származik. Máskor is előfordult már, hogy ha csak egy, vagy két diakónus, illetve pap szentelésére került sor, és ugyanahhoz az egyházközséghez, vagy vidékhez tartoztak, akkor helyben történt a szentelés.

-Közeledik a 2020-as esztendő, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus időpontja. Ezzel kapcsolatban mi most a legfontosabb feladat?

-Az előkészítő szakaszban minden évnek megvan a maga feladata. Most a legfontosabb, hogy az Eucharisztiát egyéni lelkiéletünk középpontjába állítsuk. Ez vonatkozik a szentmisére, a szentségimádásra, a gyakori szentáldozásra azért, hogy életünk egyre inkább eucharisztikus központú legyen. Az Eucharisztia Krisztus megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot. Megalakult a Kongresszus titkársága, a pápai döntés után röviddel megkezdték a szervezés előkészületeit. Maga a rendezvény Budapest-központú lesz, de az előkészület az egész országot átöleli, bekapcsolja. Országjárásra indul rövidesen a 2007-es budapesti Városmisszió keresztje, amely Egyházmegyénkbe is el fog érkezni.

-Budapesten 1938-ban is volt Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Akkor is országjárásra indult egy fontos szimbolikus jelkép, a szent Jobb, amely az aranyvonattal Matyóföldre is megérkezett. Nekünk, mezőkövesdi híveknek mit kellene tennünk annak érdekében, ha azt szeretnénk, hogy 2020-ban a missziós kereszt hozzánk is eljusson?

-Sokat imádkozni! Szerepel terveink között, hogy Mezőkövesdre is eljusson.

-Lehet már tudni, hogy Liga Konrád újmisés pap hol fog szolgálni?

-Igen, de nem lenne helyes, ha a sajtó előbb tudná meg, mint az érintett. Egyébként ma a vacsora során kihirdetésre kerül.

-Érsek atya, mit üzen a mezőkövesdi híveknek az új év kezdetén?

-Még buzgóbban imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért. A hivatások megbecsülésének új kultúrájára van szükség. Becsüljék meg azokat a családokat, amelyek felismerik a jeleket gyermekükben és segítik a papi hivatás felé. És természetesen meg kell becsülni azokat is, akik papi, szerzetesi hivatásra vállalkoznak. Matyóföld híres “paptermő” vidék volt a múltban, de nem elég fürödni a régi dicsőség fényében. Adja Isten, hogy ismét sok hivatást adjon az Egyháznak.

-Köszönöm a beszélgetést.

-Szívesen.

 

K. Dudás Mária