Fájdalmak útja a mezőkövesdi temetőben

Mióta az eszemet tudom, a temetői keresztút-járást mindig Nagypénteken, délután három órakor végeztük. Ettől már tavaly, és most is eltértünk. Az idén délelőtt 11 órakor jártuk végig a kereszthordozás útját, hogy utána délután 3 órakor a nagypénteki liturgián is részt vehessünk a templomban.

            A Bibliában úgy áll, hogy Jézus a kilencedik órában halt meg a kereszten*, vagyis, a mi időszámításunk szerint délután 3 óra körül. Így már érthető, hogy a klérus miért döntött úgy, hogy a nagypénteki templomi liturgiát, Jézus szenvedésének ünnepélyes emlékezetét délután 3 órakor kell megtartani, amelyen mindenki részt tud venni, mivel Nagypéntek már pirosbetűs ünnep.

            Ezen a napon – a temetőben és a templomban is – lélekben elkísértük Jézust kínszenvedésének útján. Elmentünk Vele a Kedron völgyén túlra, az Olajfák hegyére, a Getszemáné kertbe. Vele voltunk Annásnál és Kaifásnál, elkísértük a helytartóságra, ahol megostorozták, kicsúfolták és halálra ítélték. Majd vállára vette keresztjét, melyet végig cipelt a Golgotáig, halálának színhelyéig. Ott álltunk mi is a kereszt alatt, hallottuk Jézus utolsó szavait. Láttuk Arimatheai Józsefet és Nikodémust, amint levették Üdvözítőnket a keresztről és eltemették.  Jézus mindezt értünk vállalta, hogy példát mutasson nekünk saját szenvedéseink elviseléséhez. Halála által megváltott minket bűneinktől. Krisztus tehát az engesztelő áldozat bűneinkért, sőt az egész világ bűneiért.

            „Minden reményemet az Úr halálába helyezem, mert az ő halála az én érdemem, menedékem, üdvöm, életem és feltámadásom.” (Szent Ágoston)

* A zsidók a nappalt (és az éjszakát is) négy szakaszra, vagyis nagyobb órákra osztották fel: első-, harmadik-, hatodik-, és kilencedik órára. A mi számításunk szerint mindegyik 3 órát foglalt magába. Az első napkeltével kezdődött és 3 órán át tartott; ennek letelte után a harmadik vette kezdetét. Ez ismét 3 órából állt, és délig tartott; ekkor a hatodik kezdődött. A hatodik óra kezdetével (tehát délben) feszítették keresztre Jézust, és a kilencedik óra kezdetével halt meg, vagyis délután három körül.

 

K. Dudás Mária