A Szent László Király Plébánia hirdetései, 2019.02.24.

Szerdán, du. 5 órakor, bibliaóra. Tartja: Resch András diakónus. Jöjjünk minél többen! Téma: Márk evangéliumának folytatólagos olvasása.
A héten, pénteken, elsőpéntek következik. Szentmisék ideje alatt szentgyónási alkalom. Házhoz kötött testvéreinket felkeressük. Az esti szentmise után a Jézus Szíve litániáját imádkozzuk.
Szombaton, de. 10 órától az elsőáldozásra készülő gyermekeknek külön foglalkozást tartunk, a plébánia hittantermében.
A következő vasárnap farsangi szentségimádás kezdődik a Jézus Szíve templomban.
Előre hirdetjük!
Március 4-én, hétfőn a mi templomunkban folytatódik a farsangi szentségimádás. Reggel 9 órakor a képviselőtestület imaórájával kezdünk. A többi órákra az imacsoportok megjelenését várom. A háromnapos szentségimádás kedden, a Jézus Szíve templomban fejeződik be.
Március 6-án, szerdán, hamvazószerda. Az ünnepi szentmise du. 5 órakor kezdődik.
Március 8-án, pénteken, és általában a nagyböjti péntekeken, du. 4 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.
Március 9-én, szombaton, de. 11 órakor várjuk az idén házasságot kötni szándékozókat, jegyesoktatásra a hittanterembe.
Tisztelettel emlékeztetem a kedves híveket – még egyszer - az egyházközségi hozzájárulási kötelezettségükre. Ez keresőnként, nyugdíjasként egyaránt: évi 4.000.-Ft, (negyedévente: 1.000.-Ft.) Továbbá, aki valamely egyházi szolgáltatást kér, és mulasztás terheli, a többiekre nézve, akik rendszeres fizetők, az igazságosság alapján, 5 évre visszamenő egyházi hozzájárulást kérünk.