A Szent László Király Plébánia hirdetései 2019. 03.24.

Vasárnap (03.24) délután 4 órakor, Szent József ünnepéhez kapcsolódva, zenés-irodalmi áhítattal az édesapák napját tartjuk templomunkban. Várjuk a családokat, de elsősorban az édesapákat, hogy az Istentől kapott hívatásukban meg tudjuk őket erősíteni.

Az ünneplésen résztvevőket, az áhítat végén, várjuk a hittanterembe egy baráti szóra és egy koccintásra.

 

A héten, szerdán, du. 5 órakor bibliaóra. Tartja: Bakos Tamás káplán atya. Jöjjünk minél többen!

 

Pénteken, du. 4 órakor, keresztúti ájtatosságot tartunk. Az előimádkozásra a hittanosok egy csoportja vállalkozott.

Ezen a napon, az esti szentmise után csendes, elmélkedő szentségimádást tartunk.

Nagyböjti péntekeken egyházunk kéri híveitől, a húsételtől való tartózkodást.

 

Szombaton, de. 11 órakor, folytatódik a jegyesoktatás.

 

A nagyböjt során, a püspöki kar kérése vonatkozzon mindnyájunkra, hogy legalább egy kilogrammnyi tartós élelmiszer árát, alamizsnaként tegyük a megjelölt perselybe. Az adományokból karitászcsoportunk egységcsomagokat készít, amit a rászorulók, húsvét táján megkapnak.

 

A városi keresztúttal kapcsolatban hirdetem, hogy egészségügyi okokból, a plébános nem tud azon részt venni. Mindenki más szabadon csatlakozhat a kezdeményezéshez.

 

Előre hirdetem, hogy a mi nagyböjti lelkigyakorlatunkra, április 4, 5, 6-án (csütörtök, péntek, szombati napokon) kerül sor. A Jézus Szíve templomban, ezen a héten, (csütörtök, péntek, szombat), du. 6 órától tartanak lelkigyakorlatot.

 

Örvendetes tény, hogy nagypéntek, munkaszüneti nap. Ezért már most kérem híveinket, hogy a szent három nap szertartásain, teljes létszámmal vegyünk részt. Nagycsütörtök este 6 órakor, az utolsó vacsora emlékére végzett szentmisén. Nagypénteken de. 11 órakor a temetőben végzett keresztúton, és du. 3 órakor Urunk szenvedésének ünneplésén. Nagyszombaton este, a fél 8 kor kezdődő, húsvéti vigília szertartásán.