A plébános heti üzenete

Mezőkövesdi Általános Iskola megáldásaUram hallgasd meg könyörgésünket!

És kiáltásunk jusson eléd.

Mindenható Istenünk! Hozzád emeljük lelkünket ebben az ünnepi órában, hozzád, aki múló életünk teremtője, éltetője és fenntartója vagy.

Teremtő Istenünk! A kezdetek kezdetén ez a szózat hallatszott: hajtsátok uralmatok alá a földet. Mérhetetlen bölcsességeddel az anyagi világot a matematikai-fizikai-kémiai törvények meghatározott, értelmes rendje szerint teremtetted. S mivel az értelem adományát adtad az embernek, ezért az anyagi világ kikutatható, értelmezhető, a felismert törvények, összefüggések emberi létünk javára kamatoztathatók. A tudás, mint tudjuk hatalom, de lehet jóra és rosszra használni. Míg a jó tudásból áldás származik emberi életünkre, addig rosszból akár a földi lét teljes romlása is bekövetkezhet.

A mi Urunk, Jézus Krisztus a magasabb rendű törvényt, a szívnek törvényét, az erkölcsi parancsolatok csodálatos rendjét nyilatkoztatta ki számunkra. Így szólt apostolaihoz: Menjetek el az egész világra és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam. Az erkölcsi parancsolatoknak ugyanolyan erejük van, mint a fizikai törvényeknek. Csak mindkettő figyelembevételével valósulhat meg emberlétünk kiteljesedése.

Mennyei Atyánk! Kérünk, tekints ránk, amikor megáldjuk a felújított iskolaépületet, add, hogy az itt tanulók rácsodálkozzanak a teremtett világ nagyszerűségére, és Isten Szentlelke sugallata szerint akarják uralmukat kiterjeszteni az anyagi világra. S különösen azért is imádkozunk, hogy az itt tanítók és oktatók, az ismeretek átadása közben a szívnek törvényét is tanítsák a felnövekvő ifjúságnak.

Imádkozzunk közösen erre a szándékra: Miatyánk…

Most tehát kérünk, mindenható Istenünk, áldd meg a Mezőkövesdi Általános Iskola felújított épületet, szálljon áldásod azokra, akik dolgoztak ezen az épületen, áldd meg az iskola vezetőit, tanárait, oktatóit, a gyermekeket: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.