Hitoktatóink

Hitoktatás

A Szent László Egyházközség területén működő óvodákban, általános és középfokú intézményekben megoldott a hitoktatás. Itt szeretnénk megköszönni a szülők bizalmát, hogy első és második illetve ötödik és hatodik osztályban, nagy létszámban ránk bízták gyermekeik vallásos nevelését. Természetesen az iskolai hitoktatás akkor eredményes, ha a szülők példája, a család vallásos gyakorlata megerősíti.

A szentségekre- elsőáldozás, bérmálkozás - való felkészülés kettő év. Magába foglalja az iskolai hitoktatást, a vasárnapi szentmiséken való részvételt és a plébániai foglalkozásokat.

 


 

 b_225_169_16777215_00_images_Hitoktatok_Bagyi_Tamas.jpgBágyi Tamás 

„Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk.” (Gal 6,9)

 1981. szeptember 6-án születtem Mezőkövesden. Általános iskolai tanulmányaimat szülővárosomban, a Szent Imre Általános Iskolában folytattam. Az alapismeretek megszerzését követően felvételt nyertem az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium speciális német nyelvű osztályába, ahol négy év elteltével középfokú német nyelvvizsgát és érettségi vizsgát tettem.

Középiskolám egyházi jellegéből adódóan, már ez idő alatt érlelődött bennem a gondolat, hogy életemet még szorosabbra fűzöm a Jóistennel, így jelentkeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, ahol sikeresen lediplomáztam. Az ötéves teológiai képzés mellett a budapesti Komlósi Oktatási Stúdió sportriporter szakán szereztem képesítést. Utóbbi intézményben megszerzett ismereteimet először egy országos televíziónál, majd pedig egy internetes sportportálnál kamatoztattam.

Ezt követően egy esztendeig a kanadai Edmonton városában éltem. A napi munka mellett maradt idő a tanításra és a tanulásra is. Hétvégenként a Szent Imre Magyar Iskolában 11 kisdiákot oktattam magyar nyelvre, valamint a helyi egyetemen nyári angolkurzust hallgattam. Munkavállalási engedélyem lejártával visszatértem hazámba.

2012  szeptemberétől dolgozom hitoktatóként Mezőkövesden. Jelenleg a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola tanára vagyok, ahol közel 300 gyermek van gondjaimra bízva. Emellett levelező tagozaton tanulmányokat folytatok a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, diplomám megszerzésének várható időpontja 2018. A Teremtő segítségével igyekszem minden fronton helytállni és a maximumot kihozni magamból.

 


b_224_297_16777215_00_images_Hitoktatok_Nagy_Peter.jpgNagy Péter állandó diakónus és felesége Nagyné Pető Zsuzsanna

1989-ben kezdtem el a hitoktatással foglalkozni a plébánián. A feleségemmel együtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Főiskolai Levelező Tagozatán szereztünk hittanári diplomát.

Miután a hitoktatás a plébániáról átkerült az iskolákba én a világi munkahelyem miatt nem tudtam tovább ezt a tevékenységet folytatni.

 2005.Szeptember 10-én állandó diakónussá szenteltek. Ettől az évtől kezdve főállású katekéta vagyok. Feleségem 2007-től vállal hitoktatást. 

 

 

 


 

b_224_244_16777215_00_images_Hitoktatok_Varga_Agnes.JPGSzabóné Varga Ágnes 

1969.12.18.-án születtem Miskolcon, un. „tősgyökeres matyó” keresztény család 2. gyermekeként.

Általános és középiskolai tanulmányaimat Mezőkövesden végeztem. 2012 tavaszán diplomáztam az Egri Hittudományi Főiskolán. Harmadik éve tanítok hittant a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában és a Szent Imre tagiskolában. A 2014-es tanévtől lehetőséget kaptam a Szent László Gimnáziumban és a Móra Ferenc úti tagóvodában a szolgálatra.

Nagymamám a Mária rendnek és a Jézus Szíve Társaságának (Népleányok) lelkes tagja volt. Jézus Szívének szeretete és a názáreti Szent Család példája áthatotta az ő életét, mindennapjait. Gyermekkorom meghatározó élménye volt az ő buzgó imája és a mindennapos Szentírás olvasás.

Két leány és egy fiú  gyermek édesanyja vagyok. Az ő életükben is fontosnak tartottam a hitre való nevelést.

b_210_118_16777215_00_images_Hitoktatok_suli4.jpgSzülőként is fontosnak tartjuk, hogy a gyermekünk hittan órára járjon, de feltettük-e már magunknak a kérdést? Miért? Mit is tanul ott a gyermek. A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. A gyermek ezeken az órákon egy pozitív életfelfogással gazdagodik és humánus magatartást sajátít el, beépítve a keresztény értékrendet mindennapjaikba. Tagja lesz egy közösségnek mely meghatározó szerepet tölt be a gyermek életében. Cél, hogy a gyermek igazi alapokat kapjon, amire később építve, meglelheti hitét, megtalálhatja céljait, életének értelmét. Ha elég erős ez az alap, akkor a nehézségek is könnyebben megélhetők lesznek a számukra.

b_210_118_16777215_00_images_Hitoktatok_suli1.jpg

Számomra fontos, hogy a gyermekek megismerjék az igazi értékeket, ez által megismerjék önmagukat a körülöttük lévő világot. Ki tudjanak lépni a középszerűségből, megtalálva önmaguk fényét, értékes tagjai legyenek hazájuknak.

Minden gyermek lámpás az ember kezében, s hogy a szikra lángra kapjon légy te magad is példa a gyermek szemében. Gyújts fényt  szívében, lelkében.

 

                             „Egyszer volt, rég volt. Azt kérdezték tőlem:

                             Mi leszel kisfiam, ha nagy leszel?

                             Lámpagyújtogató – feleltem én

                             A gyermek együgyű feleletén

                             Nevettek akkor szülők, ismerősök…………..

                              

         Egyszer volt, rég volt, hogy kérdezték tőlem:

Mi leszel kisfiam, ha nagy leszel?

Azóta sokat vívtam, verekedtem,

Azóta sűrűbb lett az éjszaka.

És végül – lámpagyújtogató lettem.

                             Részlet: Reményik Sándor Lámpagyújtogató c. verséből


 

b_158_281_16777215_00_images_Hitoktatok_Rajcsák_Feri_2a.jpgRajcsák Ferenc

 „Istenem vagy te, azért hálát adok néked!” (Zsolt 118,28)

1974. április 13.-án születtem Miskolcon. Általános iskolai tanulmányaim Mezőkövesden végeztem, majd az egri Dobó István Gimnáziumban érettségiztem. 1998-ban diplomáztam az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, történelem szakon. Pedagógusként első évemet Karcagon töltöttem, majd a mezőkövesdi Bayer Róbert Kollégiumban, mint nevelőtanár dolgoztam. Mellette óraadóként más intézményekben történelmet is tanítottam. 2002-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakon másoddiplomát szereztem. 2008-ban önként elhagyva a pedagógusi pályát a biztosítási szektorban próbáltam szerencsét.  Itt jöttem rá, hogy mindvégig pedagób_141_251_16777215_00_images_Hitoktatok_Rajcsák_Feri_3a.jpggus maradtam és az az én igazi hivatásom. 2016-tól ismét a Bayer Róbert Kollégium nevelőjeként dolgozom, és ekkor kaptam plébános atyától felkérést, hogy a Mezőszemerei Általános Iskolában és az óvodában vállaljam el a hitoktatást. 2017-ben vettem át érsek atyától a „katolikus hit és erkölcstan oktató”-i oklevelemet. Az idei évtől a Szent László Gimnáziumba és a Szent Imre Tagiskolában is feladatot kaptam a hittan tanításban. A hittan számomra nem elsősorban egy tantárgy szigorúan számon kérhető lexikális tudáshalmazokkal, hanem inkább egy szép küldetés, hogy hozzásegítsem őket Isten megismeréséhez, az ő szeretetének és irgalmasságának megtapasztalásához. Meggyőződésem, hogy ez akkor fog sikerülni, ha Krisztus szeretetével fordulunk a diákok felé.

b_256_144_16777215_00_images_Hitoktatok_Rajcsák_Feri_1a.jpg