Virágvasárnap - K. Dudás Mária írása

       Április 14-én, Virágvasárnap, azaz Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásának emlékezetével megkezdődött a nagyhét. A Szent László-templom nyugati bejárata előtt barkaszenteléssel kezdődött a liturgia, melyet Dr. Medvegy János plébános atya celebrált.

A nagyhét folyamán megváltásunk és üdvösségünk legnagyobb és legszentebb eseményeit ünnepeljük.

A virágvasárnap elnevezései közül a legelterjedtebb a pálmavasárnap. „A gyermekek kézbe pálmaágakat vevén, dallal áldják szent királyukat.”

 Máté evangéliuma szerint: a kétezer évvel ezelőtti első virágvasárnapon Jeruzsálem népe és a zarándokok királyt megillető pompával fogadták a húsvéti ünnepre érkező Názáreti Jézust. Az emberek zöld ágakat törtek az út menti fákról és pálmaágakat lengettek, mert a Messiás uralkodására vonatkozó próféciák beteljesülését látták.  A Galileai azonban tudta, hogy a virágvasárnapi diadalút a Golgotára vezet.

 Nálunk nem nőnek pálmafák, ezért mi barkaágakkal vártuk Jézus bevonulását. Az idei barka hamujával fogunk hamvazkodni a jövő évben.

 Ez a nap tehát egyrészt a győzelem és megdicsőülés napja, aminek jele a győzelmi pálma. Másrészt viszont a szenvedés és halál ünneplése is virágvasárnap, ezért ilyenkor az evangélium Jézus szenvedéstörténetéről szól, melyet a Szent László Kórus, mint mindig, ezúttal is gyönyörűen énekelt.