A Mezőkövesdi Szent László Király Plébánia hirdetései, Virágvasárnap, 2019.04.14.

Nagyhétfőn, de. fél 9-től templomunk nagytakarítására várjuk segítőkész híveinket!

 

Nagyszerdán, a délelőtti órákban keressük fel házhoz kötött testvéreinket, hogy húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat elvégezhessék.

 

Nagycsütörtökön, reggel 7 órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk.

De. 8 órától történik a szentsír építése, díszítése. Várjuk segítőkész híveinket!

Du. 6 órakor az Utolsó Vacsora emlékére mutatjuk be a szentmisét, melyen két szín alatt áldoztatunk.

A szentmise végeztével egy órás virrasztást tartunk a szent sírnál.

 

Nagypénteken, reggel 7 órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk.

De. 11 órától, a temetői stációknál keresztutat végzünk. Kérem, hogy egyházközségünk minden közösségből, csoportjából legyenek ott képviselők, mert a keresztet mindig más-más közösség viszi egyik állomástól a másikig.

Du. 3 órakor - Jézus halálának időpontjában - kezdjük Urunk szenvedésének ünneplését, itt a templomban.

Du. fél 5-től az Isteni Irgalmasság ájtatosságát végezzük.

Ez a nap híveink számára szigorú böjti nap!

 

Nagyszombaton, reggel 7 órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk.

De. 10 órától, a Szent Sírnál, az egyes csoportok önként vállalt imaórája következik, az esti szertartás kezdetéig. (10 ó: Képviselőtestület, 11 ó: Karitász 12 ó: buzgó hívek, 13 ó: Ferencesek, 14 ó: Mária Rend, 15 ó: Szent Anna Imacsoport, 16 ó: Effata Imacsoport, 17-19: buzgó hívek.)

Du. 7 órától az Isteni Irgalmasság ájtatosságát végezzük.

Este fél 8-kor kezdjük a húsvéti vigília szertartását, melyet feltámadási körmenet követ.

 

Húsvétvasárnap, húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. De. 7, 9, 11 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

 

Örömmel közlöm a kedves hívekkel, hogy a karitászgyűjtés eredménye: 230.000.-Ft lett. Köszönöm a hívek nagylelkű adományait. Az elkészült csomagok kiszállításra kerültek.