Házasság

b_200_276_16777215_00_images_hazassag.jpgAz életre szóló házasság két felnőtt ember (férfi és nő) legnagyobb története. Hogy hogyan írják ezt a történetet (Istennel vagy Isten nélkül), a két szereplőn múlik.

Esküvőre jelentkezni legalább 5 hónappal korábban szükséges az időpont-egyeztetés és a jegyesekkel történő felkészítő beszélgetések miatt. Esküvő előtt 3 hónappal kell beszerezni a frissen keltezett keresztlevelet azoknak, akiket nem az esküvű helyének plébániáján kereszteltek. Amennyiben a jegyesek közül egyik sem az esküvő helye plébániája területén lakik, a tényleges lakóhely szerinti plébániától kell kérni házassági elbocsátót.

A tanúk részére (amennyiben katolikusok) az ő tényleges lakóhelyük szerinti plébániáról kell igazolást hozni, hogy az egyházi esküvőnél vállalhatják ezt a tisztséget. (A tényleges lakóhely nem mindig egyezik meg a lakcímkártya tartalmával!)

A házasságkötés feltétele, hogy legalább a házasulandók egyike katolikus legyen, mindketten örök hűséget fogadva kívánják elkötelezni magukat egymásnak, nem záják ki a gyermekáldást, és nem kötöttek korábban érvényes házasságot senkivel.

Ökumenikus esketés. Ha a felek egyike katolikus, a másik pedig nem katolikus, lehetőség van arra, hogy a házasságkötésnél mindkét felekezet lelkésze jelen legyen akár katolikus templomban, akár nem katolikus templomban történik a szertartás. Ha az esketés nem katolikus templomban, de katolikus pap jelenlétében történik, a házasság érvényességéhez szükséges a megyéspüspök engedélye, amelynek beszerzéséről a plébános gondoskodik.

Katolikus és meg nem keresztelt személy házasságkötése. Ha a felek egyike katolikus, a másik pedig nincs megkeresztelve, a házasság érvényességéhez szükséges a megyéspüspök engedélye, amelynek beszerzéséről a plébános gondoskodik.

Házasságrendezés. Szeretettel ajánljuk fel segítségünket azon katolikus személyek felé, akik csupán polgári házasságban vagy élettársi kapcsolatban élnek, hogy kapcsolatukat rendezzék és egyházilag érvényes házasságban éljenek. A házasságrendezés történhet csupán adminiszratív úton (azaz templomi szertartás nélkül) vagy egyszerű templomi szertartás keretében.

Tudni kell, hogy az érvényes egyházi házasságban nem élő felek folyamatosan a bűn állapotában élnek. Ezért az együttélésben vagy csupán polgári házasságban élők addig nem részesülhetnek a szentségek vételében, ameddig egyházilag nem rendezik a házasságukat, hiszen nem képesek a szentgyónásukat érvényesen elvégezni. A házasság egyházi rendezéséhez nem szükséges esetlegesen még egy "lakodalmat" tartani. Elég a pár és két tanú jelenléte is.

Letölthető dokumentum: Jelentkezés házasságkötésre