Keresztlevél, igazolások

377887-f7892067f29956fa3ce7fb322c2ff529.jpgKeresztlevél kérése

A Szent László plébánia területén megkeresztelt személyek kérhetik keresztlevelüket, amennyiben az más plébánián történő házasságkötésükhöz, elsőáldozáshoz járulásukhoz vagy bérmálkozásukhoz szükséges.

Igazolások kérése

Azok a plébániánkhoz tartozó hívek, akik más plébánián keresztszülői, bérmarszülői vagy házassági tanúi tisztséget kívánnak vállalni, igazolást kérhetnek arról, hogy a tisztség vállalásának nincs akadálya. Ezen igazolást akkor adjuk ki, ha a kérelmező valóban megfelel az előírásoknak és teljesítette egyházi kötelességeit.