A plébános heti üzenete!

Segítségünk az Úr nevében! Aki az eget és a földet alkotta!
Uram hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!
Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! 

Könyörögjünk! 

Ambó (felolvasó állvány) 

Az Isten szava évezredek óta szól, amióta csak ember létezik a földön. A lelkiismeret szava által, a választott nép története által, annak leírt formájában az Ó és Újszövetségi Szentírásban.

Az Egyház megbízást kapott az Istentől jövő szónak hirdetésére, mely olyan, mint a kétélű kard, mely olykor megsebez, de be is kötöz, mint a sebésznek kése. Melynek szavai olykor keserűek a bűnös ember számára, de befogadva mézzé változnak az Istenre hallgató lelkek számára. Olyan szavakat, melyek soha el nem múlnak, melyek soha nem vesztik érvényüket. A hangzó szó olyan erős és stabil, mint ahogy az építmény külső formája is sugallja. Olyan szavakat hallunk az igehirdető állványtól, melyek a hitet, a reményt, a szeretet éltetik, erősítik és táplálják bennünk. Ezért is vésettek a gránitba a hit, remény, és szeretet szimbólumai. 

Oltár 

Ősidők óta, amióta csak ember létezik a földön, lelkének ösztönétől vezettetve kereste azt az alkalmas és szent helyet, ahol oltárt építhet és rajta bemutathatja áldozatát a Teremtőnek. E szent hely köré épült azután a templom, a szentély. Egykor a föld terményei és állatai szolgáltak egészen elégő áldozatul. Keresztény eleink a vértanúk sírja fölé emeltek oltárt, s ott mutatták be a legszentebb áldozatot. Mi is elrejtettük a szent vértanúk csontját az oltár belsejébe, s így emeltük mintegy a vértanúk hősi áldozatát megjelenítő csontok fölé az oltárt, a kősziklát, azt a leronthatatlan építményt, mely számunkra a kereszt oltára, amelyen az egyetlen és örök áldozat, Krisztus áldozata jelenül meg számunkra vérontás nélkül, minden nap. Ezért is vésetett a gránitba az IHS szimbólum, melynek jelentése: Krisztus az emberiség megváltója. 

Húsvéti gyertyatartó 

A teremtés kezdetén az Isten Lelke lebegett a vizek fölött, s a káoszból az Isten áldotta rend keletkezett. Az prófétai istenélményt is ezt a lebegő könnyedséget jellemzi. Az Isten nem a viharban, az égzengésben, hanem a gyenge szellő suttogásában van jelen számukra. A pünkösdi eseményeknél ezt olvassuk, hogy a szélnek suttogása hallik és a leereszkedő lángnyelvek alakjában töltötte el a Szentlélek az apostolokat. A keresztség által az Isten szeretet tüze gyullad fel bennünk. S ahogy a gyertya lángját óvni kell mindentől, úgy kell óvni az isteni kegyelmet a lelkünkben, mert hisz az isteni ajándékot törékeny cserépedényben őrizzük. A húsvéti gyertyatartó ezt az élményt sugallja, a főoltár mögé festett oszlopok alakját és törékenységét utánozva. S ezért is vésettek a gránitba a Szentlélek szimbólumai: a galamb, s a leereszkedő lángnyelvek.