A plébános heti üzenete

Jézus és Mohamed

A megtestesülés titkáról szeretnék újból és újból szólni. De most azzal a felhanggal, amelytől egyetlen napon sem tudunk szabadulni.

Itt van a keresztény Európa és látjuk mohamedán testvéreink áradatát. Mi lesz velünk? Mindennapunk szorongató kérdés ez. Mi lesz a mi szép keresztény hitünkkel? Kérdezi a hívő ember. S kérdezzük tovább, mi lesz a mi dédelgetett karácsonyunkkal.

Most erről egy pár szót.

Mohamedán testvéreink hite végtelenül leegyszerűsített, külsőségben feloldódó vallás. Öt egyszerű szabályban össze lehet foglalni a lényegét: 1. napjában 5x megvallani az egyetlen igaz Istent és Mohamedet, az ő prófétáját, 2. egy hónapi böjtöt tartani, napkeltétől-napnyugtáig, 3. alamizsnálkodás, 4. Mekkai zarándoklat, egy életben egyszer, 5. Korán tanulmányozása. A fanatizmus pedig azt jelenti, hogy csak egy igaz vallás lehet, a többi, ebből következően, mind hamis. Pl. Jézus szerintük gyengének bizonyult keresztre feszítése miatt, ezért nem ő az igazi. És ebből, már minden következik. Mindaz, ami napról-napra a szemünk előtt zajlik.

Mert mit is ünneplünk karácsonykor? Azt, hogy az Isten egyszülött Fia belépett a mi emberi, szűkös, bűnös világunkba.

Ezzel pedig alig kifejezhető bonyolultságot vállalt. Attól kezdve, hogy egy ártatlan szűz méhében megfogant, és a mi világunkba született. Folytatva azzal, hogy 30 évig arca verítékével dolgozott. Ő nem tört politikai szerepre, lázadásra nem toborzott embereket. Júdás, az áruló szabadságát a végletekig elmenve, meghagyta… nehezen lehet találni a szavakat, melyekkel megragadhatjuk azt, hogy ő valóságos ember lett. Ráadásul, akinek nem volt hová lehajtania fejét. S akinek egyetlen vagyontárgya, az édesanyjától kapott varratlan köntöse volt.

Ezáltal, hogy belebonyolódott a mi emberi világunkba, ahogy találkozott a bűnösökkel, ahogy elmondta a tékozló fiú történetét nekünk, ahogy szenvedett és maghalt értünk, egy új világot teremtett, melynek ő lett elsőszülöttje. Feladattá tette mindnyájunknak: szülessünk újjá, ebből a pusztán emberi érdekek /a Sátán/ uralta világból. Olyan országot teremtett, ahol nincs már többé zsidó vagy arab, magyar, szlovák vagy román…

Látjuk már, mit jelent a megtestesülés? A mi emberi életünk teljes felvállalását az Isten részéről. És egyre jobban kitűnik, kit is hagyott el Európa? Meg kell látnunk az Isten figyelmeztetését, a legújabb kori népvándorlásban. Egy olyan világgal, ahol ateizmus terem, ahol a karácsony gyermekmese, az angyalkákkal, meg az ajándékot hozó Jézuskával, ahol a legszentebb este, egy ima sem hangzik el a családokban, valóban erőtlen. Ennek a végére értünk. Mert ennél a liberalizmusba fulladó, halált termő földrész lakóinál, jóval erősebb, életre valóbb - sajnos - aki napjában 5x megvallja, az egy Isten, áldott, szent nevét.