Szihalom

b_200_301_16777215_00_images_Szihalom_templom_DSC_0347.JPGA templom története: 1696-ban a falu és a templom, elhagyott. 1733-ban a templomról írják, hogy ex lignis erecta, antiquo usu iam ruinata, omni ex parte restauratione desiderat. A földesúr az egri káptalan; 1746-ban már boltíves sekrestyéje és kőtornya van.

A főoltár képe a templom címét - Urunk mennybemenetelét ábrázolja, amelyet Szoldatics Ferencz festett 1871-ben,  A két mellékoltár képei KrackerJ.L. festmények, amelyek a szihalmi templom legbecsesebb kincsei .A három oltár, a szószék és a hordozható Mária valamint  az orgonaház egységes, szépmíves rokokó munka.

A falu főútvonalában szabadon álló, egyhajós, nagyméretű, keletelt barokk templom.Külső-középtornyos, igen magas homlokzatán közös lábazatból induló falpillérek, a két oldalsó sarkokon, a két középső rizalit enyhe kiugrásánál visszametszett sarok kialakítással épült. A rizaliton egyenes záródású kőkeretes kapu, magas szemöldökpárkányán nyitott félkörös timpanon díszlik, benne faragott barokk kő cartouche domborodik: ovális pajzsában az egri főkáptalan sasos címerképe. A cartouche ormán szalagos infulát viselő, szárnyas szeráffej. A homlokzat fölirati táblája szerint Komáromi János egri prépostkanonok emeltette a templomot 1759-ben. A templom eredeti barokk kapuzatát, ajtóit, és a templomkertben álló barokk Mária szobrot 2007-2010 között helyreállították.

2009-ben a 2. világháborúban elhurcolt harang helyére új, öt mázsás harangot készíttetett Sári Antal és leánya, Izabella, s ajándékba adományozták a falunak.

A régi orgonát 1835-ben Huszár László miskolci orgonás javítja, de 1847-ben újra javítani kell, a munkát Rudassy László egri kántor és orgonamesterrel vagy Molnár József váci orgonaművésszel óhajtják elvégeztetni. Végül is a templom jelenlegi orgonája egy szép hangú Mózer orgona, melyet a mester 1857-ben épített a régi helyére, s felhangolását Mózer Lajos 1858-ban végezte el.

A templom nagyon sok értékes XVIII. századi műkinccsel rendelkezik: püspöki trón, baldachin, sekrestyeszekrény, gyóntatószék, szobrok, festmények, aranyozott kelyhek, úrmutató.

További képek megtekintése

b_230_153_16777215_00_images_Szihalom_templom_DSC_0351.JPGb_230_153_16777215_00_images_Szihalom_templom_DSC_0366.JPGb_230_153_16777215_00_images_Szihalom_templom_DSC_0369.JPG