2014.11.02.

 1. Érsek atya, november hónap során, az egyházközségi képviselőtestület megújítását rendelte el.

 2. Először is a jelenlegi testületnek szeretném megköszönni, az elmúlt öt év, közösségért végzett munkáját.

 3. A sekrestye melletti asztalkáról lehet elvenni az ajánló lapokat, és a következő vasárnapig lehet elhelyezni a kitett gyűjtőbe. A lapra lehet egy nevet, de akár tíz nevet is felírni. Azokat kérném megnevezni, akik, a kedves hívek megítélése szerint, a legjobban tudnának tanácsaikkal és közösségi munkájukkal, az egyházközség javára lenni.

 4. Pápai rendelkezés alapján, ezentúl a békeköszöntés, csak a közvetlenül mellettünk állókkal történjék. A szentmisét bemutató pap nem hagyhatja el az oltár, a két mellette állóval vált békeköszöntést.

 5. Érsek atyánk kéri a szentáldozással kapcsolatban, hogy vagy jól láthatóan nyelvre, vagy trónust formálva a kezemből, oda kérjem a szentostyát. Ez utóbbi esetben, ott a lelkipásztor előtt állva, vegyem magamhoz a szentséget.

 6. Ma déltől, szentségimádás van a Jézus Szíve templomban, du. 5 óráig.

 7. A héten, szerdán, du. 6 órakor bibliaóra. Tartja: káplán atya. Téma: a Szentírás.

 8. A héten, elsőcsütörtök. Du. 5 órától, szentségimádási órát tartunk, papi és szerzetesi hívatásokért.

 9. A héten, elsőpéntek. Szentmisék alatt szentgyónási alkalom. Házhoz kötött testvéreinket felkeressük.

 10. A következő vasárnap, a de. 9 órai szentmise után megemlékezés lesz a Szent Imre szobornál.

 11. A következő vasárnap, a du. 5 órai szentmisén, a Szent László Énekkar teljesít liturgikus szolgálatot.

 12. A hittanosoknak rajzpályázatot hirdetünk. Külön a felső, és külön az alsó tagozatosaknak. Téma: Szent Erzsébet életéhez kapcsolódóan, az otthoni segítés, iskolai önkéntes feladat vállalása, szegények megsegítése, betegek ápolása. Határidő: november 3. vasárnapja.

 13. Az elsőáldozásra, bérmálkozásra készülőknek, a hittanosoknak, november 15-én, szombaton, a plébánián, oratóriumot tartunk, de. 9 – du. 2-ig. Szerény ebédről gondoskodunk.