2014.11.23.

  1. Ma, a karitász javára történik a perselyezése. Ma, déltől, du. 5 óráig templomunkban szentségimádást tartunk.

  2. Az egyházközségi képviselőtestületi választással kapcsolatban közlöm, hogy hogy a következő vasárnap kerül kihirdetésre a kedves hívek választásával és a plébánosi kinevezéssel kialakult névsor. A kinevező okmányt az érsekség állítja ki. Az új testület ünnepélyes fogadalomtételére: advent 2. vasárnapján, a de. 11 órai szentmise végén kerül sor.

  3. A héten, szerdán, du. fél 6!!! - kor bibliaóra. Tartja: káplán atya. Téma: A szentírás.

  4. A héten, szombaton, de. 10 órától pásztorjátékpróba a hittanteremben. Kérem, a kedves szülőket, hogy gyermekeiket engedjék, bátorítsák, hozzák el, ezekre az alkalmakra.

  5. A következő vasárnap, advent 1 vasárnapja. Ezen a napon, a de. 9 órai szentmisén, a Szent Család énekkar teljesít liturgikus szolgálatot. A 9 órai szentmise elején történik templomunkban, az adventi ünnepélyes gyertyagyújtás. A városi gyertyagyújtási műsor, templomunk előtt történik du. 4 órakor.

  6. A templombelső felújítására, az elmúlt hét során: 200.000.-Ft érkezett egy cég nagylelkű felajánlása folytán. Adományukat tisztelettel köszönjük.

  7. Előre hirdetem, hogy december 3-án, szerdán, du. 4 órától, téravató ünnepség zajlik a Jézus Szíve templomban. Majd este 6 órakor, Ternyák Csaba egri érsek mutat be szentmisét.

  8. Lélekben már most készülünk a hajnali szentmiséken való részvételre, adventi lelkigyakorlatunk, december 11,12,13-án, du. 5 órakor kezdődik.

  9. A kedves hívek figyelmében ajánljuk továbbra is, az egyházközség, interneten felkereshető oldalát: szentlaszlo-mezokovesd.hu