A plébános heti üzenete!

Húsvét 2021

 

Tételmondat: A nagyböjti szent idő nem mást, mint negyven napos lelkigyakorlat arra nézve, hogy alkalmassá tegyük magunkat annak befogadására, hogy mit jelent Krisztus Urunk szenvedése, halála és feltámadása elsősorban számomra, de minden krisztushívő életében.

Kifejtés: Nem kell különösebben bizonyítani, hogy az a liberális ideológia, mely körülvesz bennünket, megteremtette a „mindenkinek igaza” van légkörét. A legkülönfélébb képtelenségeket állítanak egyesek (pl. nemek szabad választása, feketék külön jogai, állatok jogai!) Annyit érzékelünk környezetünkből, a számtalan kerekasztal beszélgetésekből, hogy mindenki a maga igazát hajtja. Tehát mindenkinek igaza van. Ilyen pedig nincs. Mert az igazság csak egy lehet.

Nos ezért szükséges a lelkigyakorlat, hogy rendet teremtsünk magunkban. Már a görög bölcselők megállapították, hogy a négy „természetes erény” gyakorlása nélkül zsákutcába jutunk bármilyen kérdésben. Ezek pedig nem mások, mint az értelem vonatkozásában az igazságosság és a bölcsesség gyakorlása, az akarat vonatkozásában pedig a mértékletesség és a lelki erősség alkalmazása. Ezeknek az un. természetes erényeknek gyakorlásával juthatunk közelebb a lét értelmének megragadásához.

A kereszténység 2000 év óta, a magyarság 1000 esztendő óta, itt a mi templomunkban 700 év óta egyet állít. Mégpedig azt, hogy az igazság egy, és ezt az igazságot abban az eseményben látja feltárulni, hogy VALAKI értünk szenvedett, meghalt és dicsőségesen feltámadt.

Vázlatosan, csak az emberi oldalt vizsgálva:

Nagycsütörtök üzenete: Jézus elénk térdel. Az emberi lét értelmét a szolgálatban és nem a másokon való uralkodásban mutatta meg.

Nagypéntek üzenete: A szent Istenhez csak bűnbánó lélekkel közelíthetek (szentgyónás!), amint azt a jobb lator tette.

Nagyszombat üzenete: A feltámadás eseménye azoknak szól, akik erre fel vannak készülve. (hittanórák fontossága, vasárnapi szentmisék!) Az első tanúk az apostolok. Ők láthatják a feltámadt Jézust, testén a sebekkel. „Tamás nyújtsd ki kezedet! Érints, tapints meg! A szellemnek nincs húsa és csontja!” ( vö: Jn 20,27)

Következtetés: Kedves Olvasó! Nekünk un. „isteni erényekre” van szükségünk, hogy fel tudjuk fogni húsvét titkát. Ezek pedig nem mások, mint a hit, a remény és a szeretet.

Hit: Jézus kifejezett kérése ez. Ha nincs meg bennünk, akkor a csodák világából ki vagyok rekesztve. Mert nem természetes, hogy élek, hogy valaki bízik bennem, hogy feladatom van, amit csak én tölthetek be, és senki más...

Remény: Minden nap meghallhatom a hívó szót. Jöjjetek utánam! Én a szerető Atya országába vezetlek titeket! Micsoda végtelen biztonság e szavakra való hagyatkozás a mindennapi életben...

Szeretet: A legutolsó sláger is a szeretet milyenségéről szól. „Az Isten pedig a szeretet. (1Jn 8) S mi láttuk őt, a kezünk tapintotta...” Minket pedig alkalmassá tett arra, hogy ez az Istentől áradó szeretet örökre visszahangra találjon bennünk.