A plébános heti üzenete

Húsvét – 2022

Találkoztam az ukrán menekültek egy csoportjával a Keletiben. Csak asszonyok és gyermekek, rengeteg reklámszatyor és pár kiskutya. Tekintetükben rémület, tanácstalanság, jövőtlenség. Ebben a káoszban egyszer csak elém tűnt három fiatal apáca, dobozokat tartva, enni-innivalót kínáltak nekik.

Az áldott nagyböjti időszak ájtatos szlogenjei hirtelen tartalommal töltődnek meg. Hisz háború zajlik, egészen közel hozzánk. A menekültek valóságosak, a vérontás valóságos, évtizedek munkája - film és fénykép kockákon látjuk -, hogyan válik egy pillanat alatt semmivé. Szörnyűség!

Bár a keresztény embernek ismerős az ártatlanok szenvedése. Mert hisz a mi Urunk ugyanígy szenvedett. Ártatlanul. Kiszolgáltatva. Megcsúfolva. Megszégyenítve. De egyszer csak eljön a pillanat, amikor nincs kibúvó. A távoli fogalomból valóság lesz. Mert egyszer csak magamra kell öltenem nekem is a kiúttalanságot, a megcsúfolást, a kiszolgáltatottságot.

Azért is mert a háború több fronton zajlik. Van véres fegyveres harc. Ezt most látjuk. De van szellemi, ideológiai, háttérben készülődő háború. Ez nehezen látszik. A világ farizeusai, főpapjai folytonos összeesküvésben vannak ma is, hogy kivégezzék, eltüntessék mindazt, ami ártatlan, igaz és szent.

Igen! Az ateizmus, az istentagadás a kultúra, a közbeszéd, a politikai élet színterein egyre csak zajlik. Egyre erősebb ingerületeket keltenek. Megtámadva a családokat, a helyes erkölcsi érzéket, megtámadva a lelkiismeret szavát, a természetünkbe írt törvényeket. Mindent, ami az Istentől származik.

Ennek a gondolatnak pedig felkent papjai és papnői, megtagadva mindent, ami igaz, jó és helyes, rontják meg a felnövekvők gondolkodását. Nincs bűn, ezért nincs büntetés.  Szabad a rablás, valóságosan és erkölcsi értelemben is, ezáltal emberi életek, családok, nemzetek kerülnek közvetlen életveszélybe. Nincs komoly munka, nincs alázat, csak a celeblét, munkátlanság, satnyulás, tenyésző hitetlenség.

De elég ebből a kesergésből! Jézus kérdőleg ránk tekint: csak nem akartok ti is elhagyni? Majd feleli: Bízzatok én legyőztem a világot. Aki hisz bennem, az már most feltámadt az örök életre. Ezeket a szavakat pedig olyasvalaki mondja, akiben nincs álnokság, farizeusság. Aki szavait vére kiontásával hitelesítette.

Ez a húsvéti győzelem! A titkos bizonyosság! A pokol minden angyala, földi helytartó hatalma nem tudja legyőzni azt, aki értünk meghalt és feltámadott. Aki azt mondja, ha felfeszíttetem a keresztre, akkor csak azok üdvözülhetnek, akik feltekintenek rám, és ki tudják mondani a bűnbánat szavát: 

Uram, Jézus Krisztus, az élő Istennek Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!